Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w Offi-pap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta oraz jego pracowników i współpracowników:

1.      Administratorem danych jest: Offi-Pap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   NIP: 521-03-37-205.

2.      W celu ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania i przechowywania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: rodo@offi-pap.com.pl

3.      Państwa dane przetwarzane będą drogą elektroniczną i papierową:

– w celu zawarcia i wykonania umowy;

– w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator (na podstawie Art. 6, ust.1 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego;

– w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora).

4.      Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez Offi-Pap Spółka z o.o. to: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

6.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:

– podstawowych działań związanych z wykonanie umowy;

– udostępniania i przetwarzania danych przez podmioty Offi-Pap- podmiotów wspierających wykonanie umowy (m.in.: firmy kurierskie; firmy windykacyjne);

– usług doradczych świadczonych na rzecz Administratora (m.in.: usługi audytorskie, konsultacyjne).

7.      Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia.

8.      W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu:

– prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą;

– prawo do sprostowania danych;

– prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9.      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez Offi-Pap Spółka z o.o.  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy również Państwa, że Offi-Pap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.